کتابهای در دست انتشار کتابهای در دست انتشار

عنوان کتاب مولف/مترجم
درسنامه مدیریت بحران   علیرضا شاهپری،پریسا مکی نیری
درسنامه حل مسئله وتصمیم گیری  علیرضا علوی تبار
مهارت های ارزیابان در کانون های ارزیابی و توسعه محمد علی بابایی زکلیکی
اخلاق و مدیریت در بخش دولتی

 مولفان: آلن لاوتون، جولی راینر،کارین لستیوزن

مترجمان:مرتضی مرادی،عادل جوینده