فهرست عناوین درسنامه‌های دریافتی از «مدیریت مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری استان‌ها» فهرست عناوین درسنامه‌های دریافتی از «مدیریت مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری استان‌ها»

ردیف

نام استان

عنوان دوره

نوع دوره (مدیران ـ مشترک اداری)

دریافت فایل درسنامه

1

اصفهان

خلاقیت و نوآوری (فردی)

حین انتصاب (سطح پایه)

download

رهبری تحول در سازمان‌ها

حین انتصاب (سطح میانی)

download

2

خوزستان

مدیریت در نهج‌البلاغه (1)

قبل از انتصاب (سطح پایه)

download

مدیریت مشارکتی با تأکید بر نظام پیشنهادها

حین انتصاب (سطح میانی)

download

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

مسئول خدمات مالی

download

3

سمنان

مدیریت فرهنگ سازمانی

قبل از انتصاب (سطح ارشد)

download

4

سیستان و بلوچستان

انسان‌شناسی

قبل از انتصاب (سطح پایه)

download

5

گلستان

بخش دولتی و توسعه اقتصادی

حین انتصاب (سیاسی)

download

حسابرسی مالیاتی

مسئول خدمات مالی/ حسابدار، ذیحساب و حسابرس

download

چگونگی تدوین طرح‌های پژوهش

آمار موضوعی

download

6

لرستان

آشنایی با اندیشه‌های سیاسی و مدیریتی امام خمینی (ره)

قبل از انتصاب (سطح پایه)

download

برنامه‌ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان

کارگزین/ کارشناس و کاردان امور اداری

download

برنامه‌ریزی استراتژیک در روابط عمومی

کارشناس و کاردان روابط عمومی

download