انتشار فصلنامه علمی - پژوهشی حقوق اداری انتشار فصلنامه علمی - پژوهشی حقوق اداری

شرح خدمت

الف – گروه­های بهره­بردار از خروجی فصلنامه

  1. قانونگذاران، سیاست­گزاران و برنامه­ریزان نظام اداری و مرتبط با آن در مرحله قانونگذاری، سیاستگذاری و برنامهریزی
  2. مدیران دولت و نظام اداری در تمام سطوح در مرحله اجرای قوانین و انجام وظایف قانونی
  3. ناظران، ارزیابان، قضات، بازرسان و وکلا در مرحله بازرسی و قضاوت

ب – گروه بهره­بردار از خدمات فصلنامه در مرحله تولید

  1. صاحبان مقالات (پژوهشگران، اساتید و دانشجویان) ارائه کننده مقالات جهت دریافت پذیرش و چاپ مقاله
  2. ارزیابان علمی مقالات جهت دریافت گواهی همکاری علمی و پژوهشی در ارزیابی مقالات

فرایند

دریافت کلیه مقالات وصولی به سامانه فصلنامه حقوق اداری

بررسی و تایید اولیه و تعیین داوران علمی در حوزه تخصصی مرتبط با موضوع مقاله

ارسال مقالات مرتبط با نشریه حقوق اداری به داوران

داوری و اصلاح مقالات تایید شده

پیگیری نتایج مقالات ارسال شده از داوران

انعکاس نظرات داوران در خصوص اصلاح مقاله به نویسندگان و پیگیری اصلاح آنها و ارجاع به داور

دریافت نظرات نهایی داوران مقاله

صدور گواهی پذیرش مقالات

انتخاب شش مقاله از میان مقالات پذیرش شده متناسب با سیاست فصلنامه جهت درج در یک شماره معین

ویرایش مقالات تایید شده

صفحه­آرایی ـ طرح جلد

چاپ

توزیع و فروش

ارسال چند نسخه به وزارت ارشاد و وزارت علوم از هر شماره

تهیه و ارائه گزارش انتشار هر شماره به ریاست مرکز و مدیر مسئول فصلنامه

مبانی قانونی

مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مجوز دریافت ISC از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

مصوبات شورای انتشارات مرکز

اساسنامه مرکز آموزش مدیریت دولتی

خدمات مرتبط

ارائه خدمات مشاوره حقوق اداری

بانک اطلاعات حقوقدانان، اساتید و پژوهشگران حقوق عمومی و اداری کشور

بانک اطلاعات نشریات، کتب و منابع حقوق اداری ایران

 

نمودار ارتباطی فرآیندهای خدمت

 

 

** مسئولیت اجرا و برگزاری این خدمت بر عهده معاونت پژوهشی مرکز- دفترتدوین ونشر منابع علمی می باشد.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

42501419 : خانم قوسی