مدیران مدیران

نعمت مهدوی راد
عنوان پست سازمانی: مشاوررییس مرکز
محل خدمت :   حوزه ریاست
تلفن:  42501274
همراه : 09122085831
پست الكترونيك n.mahdavi@smtc.ac.ir :
 سوابق تحصیلی:
مقطع تحصیلی
رشته
دانشگاه محل تحصیل
فوق لیسانس
مدیریت دولتی
 
سوابق علمی:
  • چاپ مقاله تحت عنوان "مذاکره ابزار مناسب و اساس تنظیم و توافق روی قراردادهای سازمانی "مندرج در مجله علمی _ترویجی مدیریت توسعه و ابسته به وزارت نیرو، 1389 
  • تالیف کتاب  "مدیریت انتخابات(مختص کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و شورای شهر) "  ناشر: موسسه اطلاعات ،1389
  • تالیف کتاب "مدیریت مذاکرات سازمانی"  ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ،1392
  • تالیف کتاب" مدیریت تعارض و فنون مذاکره"  ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی،1392
  • تالیف کتاب"اصول و ماهیت سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری"ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی،1392
  • تالیف کتاب "مدیریت فرایند مذاکرات بین المللی" ناشر: میزان، 1394
  • مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری ایران ناشر مرکز آموزش مدیریت دولتی،(زیر چاپ)

 

سوابق اجرایی:
  • مدیر گروه پژوهش های کاربردی

  • معاون دفتر سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی  مقام معظم رهبری
  • مشاور ریاست مرکزآموزش مدیریت دولتی 
سوابق آموزشی:

تدریس و برگزاری سمینار در خصوص مباحث مدیریت در وزارتخانه ها و موسسات دولتی ذیل: 

وزارت امور خارجه- نهاد ریاست جمهوری – سازمان برنامه و بودجه کشور – بانک‌ ملی- سازمان بنادر و کشتیرانی- کمیته امداد- سازمان هوا و فضا- سازمان مراتع و جنگل ها - سازمان بهزیستی- سازمان فنی و حرفه ای- شرکت گاز (عسلویه).
-  مدرس دوره های مدیریتی، سازمان آموزش و پژوهش سازمان برنامه و بودجه از سال 1388 تاکنون.

عناوین دوره های تدریس شده :

1-مدیریت تعارض (مدیران پایه)

2- مدیریت مذاکرات سازمانی(مدیران میانی)

3- اصول و فنون مذاکرات بین المللی(مدیران عالی)

4-آشنایی کارشناسان و مدیران با  نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه های تحول(دوره عمومی)

5- آشنایی کارشناسان و مدیران با تبیین سیاستهای کلی نظام اداری کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و راهکارهای اجرایی نمودن آن (دوره عمومی)

6- آشنایی کارشناسان و مدیران باحقوق شهروندی در نظام اداری(دوره عمومی)

7- اصول و فنون سخنرانی

8-جریان شناسی سیاسی

9- کلیات تحول در نظام اداری

10-مدیریت انتخابات