وبینار مولفه های بنیادین بهره وری نیروی انسانی وبینار مولفه های بنیادین بهره وری نیروی انسانی

مرکز آموزش مدیریت دولتی در راستای رسالت و وظایف سازمانی خود و به منظور برقراری عدالت آموزشی وتسهیل دسترسی مخاطبان به محتوا و منابع آموزشی غنی با استفاده از فناوری­های نوین آموزشی، نسبت به طراحی و برگزاری سمینارها و نشست های آموزشی - ترویجی تحت وب بر بستر شبکه ارتباطی یکپارچه الکترونیکی اقدام نموده است.

در همین راستا و با توجه به نیازسنجی موضوعی بعمل آمده از مراکز استانی و پس از برگزاری موفقیت آمیز اولین وبینار کشوری توسط چهره ماندگار و پدر علم مدیریت ایران جناب آقای پروفسور الوانی تحت عنوان " خط مشی گذاری عمومی" ویژه دفاتر آموزش و پژوهش استانی  و استقبال مدیران و مراکز استانی، دومین وبینار کشوری  توسط استاد برجسته جناب آقای پروفسور ساعتچی تحت عنوان " مؤلفه­ های بنیادین بهره وری نیروی انسانی " در تاریخ 96/8/1 برگزار خواهد شد.

میزان شهریه دریافتی از هر یک از مخاطبان استانی ، با توجه به شرایط توسط مسئولین استان تعیین می­گردد. جهت تامین هزینه­ های برگزاری و صدور گواهینامه مبلغ 5/000/000 ریال به حساب 4001004603014872 مرکز با شماره شبا830100004001004603014872 IR  و شماره شناسه 358004674140103002131100000000 از طریق فرم ساتنا واریز و کپی آن ارسال شود .

تلفن های 42501306 و 42501302 جناب آقایان نقی ئی و سلمانی پاسخگوی پرسشهای شما در این زمینه خواهند بود.