کارگاه های پژوهش محور کارگاه های پژوهش محور

  به سوی مدیریت فلسفه محور(طرحی برای مدیران پیش رو)

مقدمه :

 بی­شک دانش، هوش و تجربه، شروط لازم تجربه مدیریت موفق­اند و می­توانند به درست کار کردن سازمانها بینجامند. اما پرسش این است که آیا این شروط، کافی نیز هستند و مدیران می­توانند با تکیه بر آنها علاوه بر درست کار کردن سازمان، آن را به سمت کار درست نیز هدایت کنند؟

 اگر پاسخ منفی باشد، آن­گاه باید در پی شرط چهارمی بود که به مثابه عامل اتصال و پیوند میان شروط سه گانه پیش گفته عمل کند و سبب شود تا مدیران موفق، مدیرانی تلقی گردند که سازمانِ تحت مدیریت خود را به سمت کار درست سوق دهند. شرط مورد بحث، همان است که در واژگان فلسفی به آن خرد یا حکمت علمی گفته می­شود. خرد یا حکمت، فضیلتی است که به فرد انسانی نسبت داده می­شود. با وجود این، شاید بتوان امکان اتصاف سازمان  را نیز به صف حکمت یا خرد، مورد توجه قرار داد و از سازمان خردمند یا خرد سازمانی سخن به میان آورد. اهمیت خرد سازمانی تا جایی است که امروزه برخی از نظریه پردازان حوزه مدیریت، قرن بیست و یکم را عصر گذار از دانش سازمانی به عصر خرد سازمانی تلقی می­کنند. بر این اساس، ضروری به نظر می­رسد که با انجام پژوهشهای علمی، زمینه­های تئوریک چنین مدیریتی در کشور فراهم آید و مدیران پیشرو، با اطلاع از دستاوردهای این پژوهش­ها، آن­ها را عملیاتی کنند.

  کارگاه آموزشی پیشنهادی که حاصل مطالعات میان رشته­ای مدیریت و فلسفه است، یکی از نخستین گام­هایی است که می­تواند در این مسیر برداشته شود .

هدف کارگاه :

 تبیین و ترویج مدیریت خلاق و پیشرو بر پایه رویکرد و ذهنیت فلسفی

محورهای کارگاه :

  1. تعامل فلسفه با مدیریت؛ از تخیل تا واقعیت
  2. هستی شناسی سازمانی( نقشه فلسفه در تغییر و اصلاح جهان سازمانی مدیران )
  3. مفهوم سازی و تدقیق واژگان سازمانی(کاربرد فلسفه در خلق مفاهیم سازمانی جدید و باز تعریف مفاهیم موجود)
  4. چشم انداز سازمانی( نقش فلسفه در تعیین و تبیین آرمان­ها و ارزش­های اخلاقی)
  5. گذار از آموزش سازمانی تا خرد سازمانی (گذار از عصر آموزش به عصر خرد)
  6. حکمت عملی؛ فضیلات مدیریتی (مدیران، معلمان اخلاق سازمان خود)

مدت زمان کارگاه : 6 ساعت

مخاطبان کارگاه: مدیران ارشد دولتی

شهریه شرکت در کارگاه: 1.400.000 ریال

شماره های تماس : 18 الی42501415