گردآوری و ارائه اطلاعات تحلیلی مدیران حرفه ای کشور گردآوری و ارائه اطلاعات تحلیلی مدیران حرفه ای کشور

شرح خدمت:

ارائه اطلاعات و تجزیه و تحلیل آماری از اطلاعات مدیران حرفه ای(پایه میانی- ارشد) به کلیه دستگاه های اجرایی به منظور بهره برداری مقامات

فرایند:

1- ثبت نام مدیران در بانک
2- پالایش و بررسی اطلاعات 
3- قرار گرفتن اطلاعات بر روی سامانه
4- درخواست وزارت خانه و دستگاه جهت بهره برداری
5- تنظیم بستر ارتباط vpn برای دستگاه یا ارائه گزارش پارامتریک
6- اتصال به سرور سامانه
7- مشاهده اطلاعات تمامی مدیران 
8- دریافت انواع گزارشات پارامتریک

مبانی قانونی:

1ماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوری

2- ماده 4 مصوبه شماره 6643/206 مورخ 23/3/1390 شورای عالی اداری

 

واجدین شرایط دریافت خدمت:

کلیه مدیران نظام اداری کشور

 

خدمات مرتبط:

 

نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت:

 

** مسئولیت اجرا و برگزاری این خدمت بر عهده مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره 42501303  (آقای کاظمی) تماس حاصل نمایید.