تامین و اعلام منابع و محتوای استاندارد دوره های آموزشی و سایر منابع تامین و اعلام منابع و محتوای استاندارد دوره های آموزشی و سایر منابع

شرح خدمت:

با توجه به مأموریت مرکز در این خصوص، براساس عنوان و طرح درس دوره‌های آموزشی، نسبت به بررسی و شناسایی منابع مرتبط موجود یا سفارش تألیف/ تدوین محتوا اقدام و در نهایت، منبع استاندارد (در قالب فایل pdf) یا اطلاعات مربوط به آن (برای تهیه از طریق مراکز فروش) در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌گیرد.

 

فرایند:

درسنامه های آموزشی
1- بررسی عنوان و طرح درس دوره
2- شناسایی و بررسی منابع مرتبط موجود
3- سفارش تدوین محتوا
4- اطلاع‌رسانی/ ارائه محتوا از طریق پورتال
 
سایر کتاب ها و منابع
1- نیازسنجی منابع مورد نیاز مخاطبان
2- تهیه منابع به روش الکترونیکی و غیر الکترونیکی
3- ارائه بر روی پرتال مرکز
4- تهیه منابع(مشتریان) بصورت آنلاین یا حضوری از مرکز
5- تحویل الکترونیکی یا حضوری به مشتری ها
 

مبانی قانونی:

1- قانون مدیریت خدمات کشوری
2- نظام آموزش کارمندان دولت
3- اصلاحیه نظام آموزش کارمندان
4- مجوز انتشارات مرکز

واجدین شرایط دریافت خدمت:

کلیه کارکنان نظام اداری و دستگاه های اجرایی کشور

 

خدمات مرتبط:

 

نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت:

 

** مسئولیت اجرا و برگزاری این خدمت بر عهده معاونت آموزشی - دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش می باشد.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره 42501821 (آقای ذاقلی) تماس حاصل نمایید.