احراز صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی کارمندان دولت احراز صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی کارمندان دولت

شرح خدمت:

در اين خدمت، درخواست متقاضي تدریس در نظام آموزش کارکنان دولت به وسیله ثبت نام و بارگذاری سوابق، مدارک و مستندات در بانک اطلاعات دانشوران و مدرسان در پرتال انجام پذيرفته و کد رهگیری دریافت می‌نمایند. پس از گزارش‌گیری از بانک توسط کارشناسان و با توجه به امتیاز اولیه از اطلاعات ثبت شده در بانک توسط مدرس متقاضی، به ایشان اطلاع داده می‌شود که مراحل بعدی را طی کنند.

فرایند:

1-بررسی مدارک ثبت نام شدگان 
2- بررسی حد نصاب امتیازات و دعوت به مصاحبه 
3- تأیید و یا عدم تأیید توسط کمیته اعتبارسنجی(پس از مصاحبه) 
4- اعلام نتیجه بررسی به داوطلبان و صدور مجوزهای موقت
5- ارزیابی و تمدید مجوزهای ادواری مدرسین تأیید شده سازمانی
 

مبانی قانونی:

  1. بند (4) بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/01/1390 (موضوع نظام آموزش کارکنان)

    2- ماده 5 اصلاحیه نظام آموزش کارکنان به شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/1392

واجدین شرایط دریافت خدمت:

کلیه کارکنان نظام اداری و دستگاه های اجرایی کشور

 

خدمات مرتبط:

 

نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت:

 

** مسئولیت اجرا و برگزاری این خدمت بر عهده معاونت آموزشی - دفتربرنامه ریزی و توسعه آموزش می باشد.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره 42501833 (آقای نوروزی ) تماس حاصل نمایید.