پاسخ به استعلامات گواهینامه های صادره پاسخ به استعلامات گواهینامه های صادره

شرح خدمت:

صدور گواهینامه فارغ‌التحصیلان(گواهینامه دائم، المثنی، مفقودی) و پاسخگویی به استعلام‌های سازمانها و موسسات آموزشی

فرایند:

1-   دریافت پرونده فارغ‌التحصیلان از دفاتر آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها
2- بررسی کارشناسی مدارک
3-درصورت وجود نقص، اعلام به دفاتر
4- ثبت مشخصات آموزشی و سجلی در سیستم رایانه‌ای
5- چاپ گواهینامه
6-ارسال گواهینامه‌های صادره به دفاتر

مبانی قانونی:

کلیه بخشنامه‌های آموزشی مربوط

 

واجدین شرایط دریافت خدمت:

کلیه کارکنان نظام اداری و دستگاه های اجرایی کشور

 

خدمات مرتبط:

 

نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت:

 

** مسئولیت اجرا و برگزاری این خدمت بر عهده معاونت آموزشی مرکز - مدیریت آموزشهای حرفه ای تخصصی می باشد.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره 42501842  (خانم معینی ) تماس حاصل نمایید.