دوره آموزشی حقوق اموال و مالکیت دوره آموزشی حقوق اموال و مالکیت

ثبت نام دوره های آموزشی" حقوق اموال و مالکیت" ویژه مدیران، کارشناسان و کارکنان دستگاه های اجرایی کشور روز سه شنبه 20 تیر ماه 1396 به مدت 12 ساعت در ساختمان شماره 2 مرکز برگزار خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با با شماره تلفن 42501875 آقای مجید کاشانی مقدم تماس حاصل نمایید.