کارگاه های پژوهش محور کارگاه های پژوهش محور

کارگاه پژوهش محور "راهبری سازمان با رویکرد اقتصادمقاومتی"
 
مقدمه:

این کارگاه پژوهش محور می­تواند منجر به ایجاد اعتماد و برانگیختن انگیزه در سازمان­های دولتی شود که این حرکت با رویکرد اقتصاد مقاومتی باعث فعال سازی سطح انرژی و افزایش قدرت انتخاب در مواقع بحرانی می­گردد. هدف این کارگاه  فراگیری مناسب­ترین مدل­های مدیریتی در زمان­های غیرقابل پیش­بینی و در نهایت ارتقای فرهنگ تحول در سازمان می­باشد. این فرایند در شناخت و فعال کردن پتانسیل­های نیروی انسانی به منظور رسیدن به موفقیت موثر بوده و به ایجاد یک محیط اثربخش به طور غیرمستقیم و پویا در سازمانها کمک می­کند تا باعث هدایت و راهبری افراد در جایگاه­های متفاوت شغلی شود. در این نوع کارگاه­ها، مدیران از تمامی نقش­های اجرایی خود مانند تسهیل­ گر، کمک کننده و حامی در فضای شغلی آگاه می­شوند.
 
 
 
محورهای کارگاه
  • تعریف Coach(راهبر) و فرایند Coaching(راهبری) درسازمان
  • آشنایی با اصول و قواعد راهبری در یک سازمان
  • بررسی الگوهای رفتاری و شخصیتی از لحاظ ارزشهای واقعی، خصوصیات فردی، نحوه درک و پذیرش از شرایط فعلی
  • تدوین شایستگی­های رفتاری ویژه مدیران پیشرو
  • چگونگی ایجاد ارتباط موثر و معنادار از جایگاه یک راهبردر سازمان
  • بررسی تعصبات و سوگیری­های رفتاری و بررسی دلایل بروز هر یک
  • نحوه استفاده از "سوالات قوی" در فعال سازی انگیزه در ذینفعان و در دیگر همکاران به منظورایجاد فضایی پویا و فعال 
  • کسب مهارت طراحی مدل تغییر و تحول در سازمان
  • شناسایی ترس­های رفتاری و شناختی موجود و تاثیرآن در قدرت تصمیم­گیری نظام مدیریت در سازمان­ها
 
این کارگاه به صورت workshopبرگزار می­گردد و موضوعات با استفاده از فضای تعاملی و کارگاهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
  مدت زمان کارگاه :  8 ساعت (یکروزه)
 مخاطبان کارگاه: مدیران ارشد،مدیران میانی و مدیران پایه و کارشناسان ارشد 
 
 شهریه شرکت در کارگاه:  1.950.000 ریال
ظرفیت کارگاه : حداکثر 40 نفر
شماره های تماس : 57الی42501552
مدرس: خانم دکتر نیروشک
دکترای روانشناسی بالینی با گرایش تغییر و تحول از آمریکا