کارگاه های پژوهش محور کارگاه های پژوهش محور

کارگاه پژوهش محور "تربیت کارشناس مصاحبه گر استخدامی"
مقدمه:
در این کارگاه شرکت­ کنندگان از فرایند چگونگی مصاحبه آگاه شده و مصاحبه­گران از خطاهای رفتاری و شناختی خود در زمان مصاحبه مطلع می­شوند. در این کارگاه مصاحبه­گران می­ آموزند که چگونه اعتمادسازی کرده و به تقویت فضای امن در ارتباط با مصاحبه شونده اقدام نمایند. مهارت سوال پرسیدن را کسب کرده و می­آموزند که چگونه می­توان فرایند مصاحبه بدون تعصب و سوگیری را انجام داد. انواع مدل­های ارتباطی موثر در زمان مصاحبه مطرح شده و نحوه برانگیختن انگیزه در مصاحبه­ شونده را نیز می­آموزند. با انواع سبک­های مصاحبه آشنا شده و توسط روش­های نوین جهت کشف واقعیت در مصاحبه شونده نقش خود را پر رنگ کرده و فرایند مصاحبه را هدفمند انجام می­دهند.
 
 
محورهای کارگاه
 •  بررسی دلایل انجام مصاحبه به عنوان یک ابزار استخدامی
 •  بررسی انواع مصاحبه با توجه به 3 مرکز سبک تیپ شناسی شخصیتی اینیاگرام
 • چگونگی آماده سازی قبل از مصاحبه
 • بررسی و شناخت عدم انگیزه در مصاحبه گران با کمک سبک تیپ شناسی اینیاگرام
 • بررسی تفاوتهای فردی تا مدیریت برخویشتن و خود کنترلی در هنگام مصاحبه
 • شناخت آسیب های مصاحبه گر و شناخت نقاط قوت و ضعف خود در هنگام مصاحبه
 • کسب مهارت چگونگی نتیجه گیری در مصاحبه­ها
 • شناخت تعصبات فردی و سازمانی و محدودیتهای مداخله گر در هنگام مصاحبه و نحوه از بین بردن آنها
 • انجام تمرین های Role Playing در درک هر چه بهتر فرایند مصاحبه و ارائه چند نمونه Case Study
 • بررسی احساسات و تاثیر آن در مصاحبه های تخصصی و گزینشی در سازمان
 • کسب مهارت "سوال کردن هدفمند" و جمع­بندی جواب­های ارائه شده بدون هرگونه سو­گیری در مصاحبه
این کارگاه به صورت workshopبرگزار می­گردد و موضوعات با استفاده از فضای تعاملی و کارگاهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت
 
  مدت زمان کارگاه :  8 ساعت (یکروزه)
 مخاطبان کارگاه:مدیران ارشد سازمان­ها و مرتبط با موضوع جذب 
 
 شهریه شرکت در کارگاه:  1.950.000 ریال
ظرفیت کارگاه : حداکثر 40 نفر
شماره های تماس :18الی42501415
مدرس: خانم دکتر نیروشک
دکترای روانشناسی بالینی با گرایش تغییر و تحول از آمریکا