دانلود نرم افزارهای وبینار دانلود نرم افزارهای وبینار

 

دانلود نرم افزارهای وبینار

 نسخه 32 بیتی :
دانلود دانلود - 41.0 مگابایت

 نسخه 64 بیتی :

دانلود دانلود - 42.9 مگابایت

  نسخه مخصوص مرورگر Internet Explorer و سایر مرورگرهای بر پایه ActiveX.
دانلود دانلود - نسخه‌ی ActiveX‏ - 18.8 مگابایت

 نسخه مخصوص دیگر مرورگرها مانند Firefox و سایر مرورگرهای بر پایه NPAPI.
دانلود دانلود - نسخه‌ی NPAPI‏ - 19.3 مگابایت

 نسخه مخصوص مرورگرهای Chrome ،Chromium و Opera و سایر مرورگرهای بر پایه PPAPI.
دانلود دانلود - نسخه‌ی PPAPI‏ - 19.9 مگابایت
 
نسخه مخصوص دیگر مرورگرها مانند Firefox

دانلود  دانلود-39.1 مگابایت