دانلود نرم افزارهای وبینار دانلود نرم افزارهای وبینار

 

دانلود نرم افزارهای وبینار
  نسخه مخصوص مرورگر Internet Explorer و سایر مرورگرهای بر پایه ActiveX.

 نسخه مخصوص دیگر مرورگرها مانند Firefox و سایر مرورگرهای بر پایه NPAPI.
دانلود دانلود - نسخه‌ی NPAPI‏ - 19.3 مگابایت

 نسخه مخصوص مرورگرهای Chrome ،Chromium و Opera و سایر مرورگرهای بر پایه PPAPI.
 
نرم افزار Adobe Connect