کارگاه های پژوهش محور کارگاه های پژوهش محور

 

"آينده پ‍‍ژوهي و سياست­گذاري در حوزه توسعه مديريت و سرمايه انساني" 
  
 براي اينكه مديران قادر به اتخاذ بهترين تصميمات و سياست­گذاران قادر به تدوين مناسب­ترين برنامه ­ها باشند باید مطالعات گسترده­اي را در بسياري زمينه­ها صورت دهند و نسبت به حوزه هاي متعدد، اشراف و آگاهي داشته باشند. اهميت اين موضوع زماني بيشتر مي­شود كه بدانيم در كشور ما دستگاههاي متعدد تصميم گيري از يك طرف به صورت موازي با هم تصميم مي­گيرند و از طرف ديگر معمولاً بدون توجه به كليه جوانب و پيامدهاي تصميمات خود اقدام به تدوين برنامه­ها و سياست­ها مي­كنند. بر اين اساس؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی بر اساس وظیفه سازمانی و پژوهشیِ خود، اجرای کارگاه پژوهش محور"آينده پژوهی و سياست­گذاري در حوزه توسعه مديريت و سرمايه انساني "را جزء برنامه­ های ضروری خود قرار داده است .
 
هدف کلی کارگاه: آشنایی شرکت­ کنندگان با فنون آینده­ پژوهی و سياست­گذاري در حوزه توسعه مديريت و سرمايه انساني برای استفاده از آن­ها در تدوين برنامه­ ها و سياست­ها.
 
محتوای کارگاه:
 
      روز اول :
  • کلیات و مفهوم آينده پژوهی
  • ابعاد و انواع آينده­ هايي كه توسط آينده پژوهان مطالعه مي­شود
  •  انواع آينده پژوهی و رويكردهاي آينده­پژوهی
  • مفهوم آينده­ نگاري
  • آشنایی کلی با مفاهیم و روش­هاي آينده­پژوهی
 
روز دوم : 
  •  كاربرد آينده ­پژوهی در حوزه توسعه مديريت و  سرمايه انساني  چيست؟
  •  چه روشهايي در آينده ­پژوهی در حوزه توسعه مديريت و  سرمايه انساني وجود دارد ؟
  • سناريوهاي مطرح در مورد آينده توسعه مديريت و  سرمايه انسانيچيست ؟
این کارگاه به صورت Work Shop  برگزار می­گردد و موضوعات با استفاده از فضاي تعاملي و کارگاه پژوهشی و آموزشي بررسي خواهد شد.
 مدت زمان کارگاه :  16 ساعت
 مخاطبان کارگاه: کلیه مدیران و کارشناسان با تجربه
شماره های تماس: 18-42501415
 شهریه شرکت در کارگاه:  2.800.000 ریال