کارگاه های پژوهش محور کارگاه های پژوهش محور

کارگاه پژوهش محور "آينده پژوهي و سياست­گذاري در حوزه برنامه و بودجه"
براي اينكه مديران قادر به اتخاذ بهترين تصميمات و سياست گذاران قادر به تدوين مناسب­ترين برنامه ها باشند باید مطالعات گستردها ي را در بسياري زمينه ها صورت دهند و نسبت به حوزه ای متعدد ، اشراف و آگاهي داشته باشند. اهميت اين موضوع زماني بيشتر مي شود كه بدانيم در كشور ما دستگاههاي متعدد تصميم گيري از يك طرف به صورت موازي با هم تصميم مي گيرند و از طرف ديگر معمولاً بدون توجه به كليه جوانب و پيامدهاي تصميمات خود اقدام به تدوين برنامه ها و سياست ها مي كنند .
بر اين اساس ؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی بر اساس وظیفه سازمانی و پژوهشیِ خود، اجرای کارگاه پژوهش محور" آينده پژوهی و سياست­گذاري در حوزه برنامه و بودجه "را جزء برنامه های ضروری خود قرار داده است .
 
هدف کلی کارگاه: آشنایی شرکت کنندگان با فنون سياست گذاري در حوزه برنامه و بودجه برای استفاده از آن ها در تدوين برنامه ها و سياست ها.
 
 
محتوای کارگاه:
 
روز اول:
 
  • کلیات و مفهوم آینده پژوهی
  • ابعاد و انواع آینده هایی که توسط آینده پژوهان مطالعه می شود
  •  انواع آينده پژوهی و رويكردهاي آينده پژوهی
  •  مفهوم آينده نگاري
  •  آشنایی کلی با مفاهیم و روش هاي آينده پژوهی  

 

 

 

روز دوم: 
  • كاربرد آينده پژوهی  در حوزه برنامه و بودجه چيست؟
  • چه روشهايي در آينده پژوهی در حوزه برنامه و بودجه وجود دارد ؟
  • سناريوهاي مطرح در مورد آينده برنامه و بودجه چيست ؟
این کارگاه به صورت Work Shop  برگزار می­گردد و موضوعات با استفاده از فضاي تعاملي و کارگاه پژوهشی و آموزشي بررسي خواهد شد.
 
  مدت زمان کارگاه :  16 ساعت
 مخاطبان کارگاه: کلیه مدیران و کارشناسان با تجربه
شماره های تماس: 18-42501415
 شهریه شرکت در کارگاه:  2.800.000 ریال