کارگاه های پژوهش محور کارگاه های پژوهش محور

 

 
کارگاه پژوهش محور "پارادایم چشم انداز و آینده ­پژوهی ایران در افق 1404 "
 
امروزه ملت­ها و سازمانهای فعال در زمینه توسعه ملی و منطقه­ ای، موفقیت خود را مدیون چشم­ اندازسازی ملی و سازمانی می­دانند. با عنایت به ضرورت ترسیم مسیر آینده ایران اسلامی، مدیران و رسالت عظیم آنان در توسعه ملی و آگاه سازی جامعه، در مسیر تحقق اهداف والای چشم­ انداز20 ساله، مرکز آموزش مدیریت دولتی از طریق اجرای کارگاه پژوهش محور" پارادایم چشم انداز و آینده­ پژوهی ایران در افق 1404" در نظر دارد نسبت به آموزش و تجهیز مدیران و کارکنان از طریق تمرکز بر چشم انداز و مسیر مشترک مورد توافق، اقدام نماید .
 
هدف:
آشنایی با مباحث مربوط به چشم­انداز
تجهیز فراگیران به منظور توافق بر روی چشم انداز مورد نظر
 
سرفصل :
تشریح مبانی چشم انداز بیست ساله
اقتصاد مقاومتی و چشم انداز ملی و منطقه ای
نقش مدیران در تحقق چشم انداز
بررسی تاریخچه تدوین چشم انداز در ایران و شرکتها و سازمانهای مشهور جهانی
پارادایم چشم انداز و آینده پژوهی
 
  مدت زمان کارگاه :  16 ساعت
  مخاطبان کارگاه: کلیه مدیران و کارشناسان با تجربه
 شماره های تماس: 18-42501415
شهریه شرکت در کارگاه: 2.800.000 ریال