کارگاه های پژوهش محور کارگاه های پژوهش محور

 


کارگاه پژوهش­محور"قانون مناقصات و آیین­ نامه­ های مربوطه"
 
 
 
هدف کلی کارگاه:
1)      آشنایی و تسلط مدیران و دست اندرکاران اجرای مناقصات با قانون و آیین­نامه های مربوطه
2)      برداشت و تفسیر صحیح از مواد قانون مناقصات
3)      اجرای صحیح مراحل مناقصه باتوجه به آیین­نامه های مربوطه
4)      بیان ابهامات و اشکالات قانون مناقصات
5)      ارائه راه حل­های قانونی در موارد اختلافی
 
 
سرفصل کارگاه:
1)      تاریخچه تغییرات معاملات دولتی
2)      طبقه بندی اطلاعات
3)      ارکان و ساماندهی اجرای مناقصات دولتی
4)      فرآیند برگزاری مناقصات
5)      مقررات حاکم در مناقصات
6)      چگونگی ترک تشریفات در مناقصات
7)      موارد عدم الزام به برگزاری مناقصات
 
 
 مخاطبان کارگاه:
1)   روسا و مدیران سازمان­ها و دستگاه­های دولتی؛
2)     اعضای هیات مدیره شرکت­های دولتی؛
3)     روسا و کارکنان دفاتر حقوقی دستگاه­ها و نهادهای دولتی؛
4)     اعضای کمیسیون مناقصات ؛
5)     اشخاص مرتبط با برگزاری مناقصات؛
 
 
روشهای اجرای کارگاه:
 
*    تدریس؛ بحث گروهی در خصوص پرونده ها و موردهای عملی
*  به فراگیران پس از گذراندن دوره گواهینامه معتبر مرکز آموزش مدیریت دولتی اعطاء می­شود.
 مدت زمان کارگاه : 20 ساعت
(14 ساعت مباحث نظری+ 6 ساعت کارگاه پرونده های عملی)
 
شهریه شرکت در کارگاه: 4.850.000 ریال
(که شامل هزینه نهار و پذیرایی و پکیج می­باشد)
 
شماره های تماس: 18-42501415 و 42501420