کارگاه ها و نشست های مشترک مرکز آموزش مدیریت دولتی با بخش غیر دولتی کارگاه ها و نشست های مشترک مرکز آموزش مدیریت دولتی با بخش غیر دولتی

 

ردیف
عنوان کارگاه
تاریخ برگزاری
ساعت برگزاری
شهریه به ریال
1
12/16-17/ 94
-
4/900/000
2
12/10-11/ 94
-
4/400/000


مجری : شرکت بهره وری توسعه پایدار
کارفرما: مرکز آموزش مدیریت دولتی
کسب اطلاعات: 09128449088
88171913

 

ردیف
عنوان کارگاه
تاریخ برگزاری
ساعت برگزاری
شهریه به ریال
1
11/16/ 94
9 الی 17
2/800/000
2
11/15/ 94
9 الی 17
2/800/000

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 88739585 و همراه 09397318847

مجری : (شرکت تحقیقاتی بهینه سازان) 

کارفرما: مرکز آموزش مدیریت دولتی