کارگاه های پژوهش محور کارگاه های پژوهش محور

کارگاه پژوهش محور"حسابرسی الکترونیکی"
هدف کارگاه
  • آشنایی با حسابداری الکترونیکی و رفع سوء برداشت­ها؛
  • بررسی موارد اختلافی بین حسابرسی در محیط­های رایانه­ای و محیط­های معمولی و آثار آن بر  شرکت­ها؛
  • آشنایی با حسابرسی مستمر JIT، EFT، ERP، XBRL و بررسی دستاوردهای آن­ها.

 
محتوای کارگاه
  • مروری بر سیستم­های کنترل داخلی، کنترل­های عمومی و کنترل­های کاربردی
  •  ریسک­ها و مخاطرات محیط­های رایانه­ای، حسابرسی درونی، نگاهی به آینده/GRID
  • کنترل­های سازمان و مدیریت؛ کنترل­های مرحله انشاء، ایجاد، تغییر، بهبود، نگهداری و مستندسازی سیستم­های کاربردی رایانه­ ای
  •   کنترل­های سخت­افزاری و نرم­افزاری، کنترل­های دسترسی به رایانه­ای و کنترل­های اطلاعات و روشهای کاربردی
  •  آشنایی با دیدگاه اطلاعات آزمایشی و امکانات آزمون همگام  ITFو سایر روش­های قابل اعمال
  •  آشنایی با نرم افزارهای عمومی حسابرسی رایانه­ای IDEA، ACLو نرم افزارهای داخلی
  • آشنایی با پرسشنامه­های کنترل­های داخلی؛

 
این کارگاه بصورت تعاملی  (WorkShop)برگزار می­گردد و موضوعات با استفاده از فضاي تعاملي و کارگاهی بررسي خواهد شد.
 
 مدت زمان کارگاه : 14 ساعت (دو روز)
 مخاطبان کارگاه:کلیه مدیران مالی، ذیحسابان و کارشناسان مالی و حسابرسی

شهریه شرکت در کارگاه:
 1.750.000 ریال
شماره های تماس:18-42501415