آموزش کارآفرینی سازمانی آموزش کارآفرینی سازمانی

کارگاه پژوهش محور" آموزش کارآفرینی سازمانی "
ویژه کلیه مدیران سیاسی و مدیران ارشد و مقامات
مقدمه :
 
امروزه سازمان‌ها در محيطي فعاليت مي‌کنند که تغييرات پيچيده و سريع، اصلي‌ترين مشخصه آن است. هرقدر مسائل پيچيده‌تر باشند، حل آنها به زمان بيشتري نياز دارد و هرچه آهنگ تغيير شتابان­تر مي‌شود، مسايل بيشتر تغيير مي‌کنند و عمر راه‌حل‌هاي ابداعي براي حل آنها کاهش مي‌يابد. بنابراين سازمان‌هاي سنتي که با فرض وجود ثبات شکل‌ گرفته بودند ديگر جوابگوي نيازهاي ساختار کنوني نيستند. آينده از آن سازمان‌هايي است که از سرعت عمل بالايي در پاسخ به تغييرات برخوردار باشند، انعطاف‌پذيري لازم در پياده‌سازي تغييرات را دارا باشند، نوآوري و بهبود مستمر در آن نهادينه شده باشد و قابليت يادگيري سازماني جزيي لاينفک از آنها باشد. شکل‌گيري اين تحولات در سازمان در قالب مفهوم کارآفريني سازماني امکانپذير است. تلاش افراد در سازمان‌هاي کارآفرين با حمايت مديريت ارشد و استفاده از منابع سازمان به سوي نوآوري در ارائه خدمات و محصولات جديد، ‌توسعه‌ي سازمان و بهبود فرآيندها سوق داده مي‌شود.
 
در این راستا پيشنهاد برگزاری کارگاه پژوهش محور " کارآفرینی سازمانی ویژه مدیران" در جهت ايجاد تحول از طریق آموزش کارگاهی مدیران، در راستای تبديل شدن به سازماني کارآفرين و نوآور ارائه مي‌شود. در این کارگاه مرکز آموزش مدیریت دولتی با همکاری استادان برجسته دانشگاه صنعتی شریف به سرپرستی دکتر سید علیرضا فیض­بخش، راهکارهای عملی و کاربردی تحول سازمانی در جهت تبدیل شدن به سازمانی کارآفرین و نوآور به همراه ارائه نمونه­ها و  آموزه هایی از کشورهای مختلف برگزار می کند.
محورهای کارگاه:

1) مقدمه های کارآفرینی 

  • مفهوم کارآفرینی و  نقش آن در توسعه اقتصادی-اجتماعی؛  مدل ها و رویکردهای توسعه کارآفرینی؛ رویکرد ویژگی های شخصیتی، رفتاری و شبکه ها.

2)      مفهوم کارآفرینی سازمانی در سازمان های دولتی و بزرگ     

  •  تعاریف و ویژگی های کارآفرینان سازمانی در بخش دولت؛ علل تمایل سازمان های دولتی و بزرگ به کارآفرینی سازمانی؛ اهمیت کارآفرینی سازمانی در سازمان های دولتی و سازمان های بزرگ ایران.

 3)  مدل های پیاده سازی کارآفرینی سازمانی دولتی

  • انواع مدل های کارآفرینی سازمانی بخش دولت؛ تحلیل محیط کسب وکار دولتی از دیدگاه مدیران ارشد، سبک های رهبری کارآفرینانه، راهنمایی و مربی گری به وسیله مدیریت ارشد و حمایت از ایده ها، فلسفه بزرگ بهتر است، فلسفه کوچک زیباست، چالش های خلق کسب و کار جدید در سازمان های دولتی

این کارگاه به صورت Work Shop برگزار می گردد و موضوعات با استفاده از فضاي تعاملي و کارگاهی مورد  بررسي قرار خواهد گرفت.

 
  مدت زمان کارگاه :  24 ساعت ( سه روز )  مخاطبین کارگاه:   کلیه مدیران سیاسی و مدیران ارشد و مقامات

 

 شهریه شرکت در کارگاه:  7/850/000 ریال 

ظرفیت کارگاه :   حداکثر 20 نفر

شماره های تماس:   18 الی 42501415