کارگاه پژوهش محور مدیریت ریسک در بانکداری کارگاه پژوهش محور مدیریت ریسک در بانکداری

  

 کارگاه پژوهش محور" مدیریت ریسک در بانکداری"
(با رویکرد بانکداری اسلامی)
مقدمه :
مالیه اسلامی به عنوان بخش درحال رشد سرعتی بخش مالی جهان محسوب می شود، این بخش مالی محدود به کشورهای اسلامی نخواهد بود ودر حال توسعه و گسترش جهانی است.درهمین اواخر ، مالیه اسلامی ، بازارهای متعارف مالی را به خود اختصاص داده است. مطابق با آمارهای گرفته شده از 550 موسسه مالی در بیش از 650 کشورجهان تجارب صورت گرفته از مالیه اسلامی دیده شده است. زیرساخت نهادی به منظور پشتیبانی از توسعه بخش مالیه اسلامی ازسال 1975 میلادی رو به تکامل و تحول بوده است که با تاسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان یک موسسه منطقه ای توسعه برای ارتقای توسعه اقتصادی کشورهای مسلمان و اسلامی تکمیل شده است. هیات مدیره خدمات مالیه اسلامی و یاIFSBدرسال 2002 میلادی با دستور ارتقای استانداردهای قانونی، حکمرانی شرکتی و بازارهای سرمایه ای همراه بوده است. علاوه برموضوعات عنوان شده، سایرنهادها از قبیل: سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالیه اسلامی  مساعدت های بسیار مهم و قابل تقدیری به توسعه استانداردهای حسابداری موسسات مالیه اسلامی نموده اند. شرکت های خدمات مالی فعال، جهانی و‌ اصلی با نهاد های متعارف مالی درحال حاضر خدمات مالی منطبق با شریعت اسلامی را از طریق شرکت ها یا موسسات وابسته و یا از طریق درگاه­های اسلامی پیشنهادمی نمایند. نظر به اهمیت فرآیند مدیریت ریسک در نهادها و سازمان­های دولتی؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی با همکاری اساتید بین­ المللیدانشگاه ساوت هامپتون نسبت به طراحی و برگزاری کارگاه پژوهش­ محور" مدیریت ریسک در بانکداری (با رویکرد بانکداری اسلامی) "  اقدام نموده است.
این کارگاه شامل مجموعه ای از توصیه­ های به­روز و حیاتی و جدید در حوزه سیاست های مالی است که به صورت مطالعات موردی از سراسر کشورهای جهان به صورت فشرده تهیه و ارائه می شود.
 
 
محورهای کارگاه :
·      ریسک یا خطر درمقابل عدم اطمینان، مفهوم ریسک در اسلام
·          مدیریت ریسک
·          فعالیت های کسب و کار و ریسک های منحصر به فرد بانک های اسلامی
·          خطرات عمومی در بانک ها
·          نقشه راه مدیریت ریسک
·    فرآیندارزیابی مناسب سرمایه داخلی
این کارگاه به صورت Work Shop برگزار می گردد و موضوعات با استفاده از فضاي تعاملي و کارگاهی مورد  بررسي قرار خواهد گرفت.
 
 مدت زمان کارگاه :  8 ساعت ( یک روز )
 مخاطبین کارگاه:   کلیه معاونین، مدیران و کارشناسان مالی و بانکی
 

 شهریه شرکت در کارگاه: -

ظرفیت کارگاه : حداکثر 30 نفر

 شماره های تماس:  18 الی 42501415