کارگاه پژوهش محور شکست بازارهای مالی و سیاست های (پولی- بانکی) دولت کارگاه پژوهش محور شکست بازارهای مالی و سیاست های (پولی- بانکی) دولت

کارگاه پژوهش محور"شکست بازارهای مالی و سیاست های پولی- بانکی دولت"
(بررسی تجارب کشورهای مختلف)
 
مقدمه :
رویدادهای چند سال گذشته ایران و سایر کشورهای جهان ضرورت وجود متخصصان سیاست های مالی که قادر به تفهیم و شناخت کافی در رابطه با نحوه عملکرد بازارهای مالی را آشکار نموده است. به هر روی، طیف وسیعی از موسسات در بازارهای مالی جهان از تعداد نامحدودی ابزارهای مالی متنوع و توابع تخصصی استفاده می­کنند و درک و شناخت این تحولات برای کسانی که در این حرفه ها و صنعت حضور دارند بسیار دشوار جلوه می نماید. آشوب مالی که از سال 2007 میلادی آغاز شده و به صورت یکی از مخرب ترین بحران­های مالی و اقتصادی دهه های اخیر بصورت فزاینده شده  رشد کرده و بسیاری از کشورهای جهان را درگیر خود ساخته است. ریشه بحران ایجاد شده، مرکب از عدم تعادل اقتصادکلان و شاخص های اقتصاد خرد شامل شکست ها و ناکارآیی های بازار در طراحی چارچوب­های قانونی و نظارتی است.
در این کارگاه مرکز آموزش مدیریت دولتی با همکاری استادان بین المللی ( دانشگاه ساوتهمپتون  University of Southampton)،  دلایل اصلی ایجاد رشد فزآینده بحران ایجاد شده را تحلیل و اقدامات کلیدی اتخاذ شده توسط تصمیم گیران ارشد را که منجر به کاهش اثرات آن شده را مورد بازبینی مجدد قرار می­دهیم و در نهایت تعدادی از آموزه هایی از کشورهای مختلف را جهت ایجاد بازارهای مالی بین­ المللی مقاوم­تر ارائه می نماییم.
 
 
محورهای کارگاه:
 
1)      دلایل اصلی کمک کننده به بحران مالی سال 2007-2008 میلادی و آموزه هایی برای اقتصاد ایران
2)      پاسخ های بازیگران اصلی به  به بحران مالی در اقتصاد جهانی از 4 زاویه متفاوت: سیاست­های  نقدینگی، سیاست های پولی، سیاست های مالی و اصلاحات قوانین و مقررات
3)      اقدمات بانک های مرکزی کشورهای مختلف و آموزه هایی برای بانک مرکزی ایران
4)      محیط جدید برای سیاست گذاران دولتی (سیاست های پولی و بانکی)
 
این کارگاه به صورت Work Shop برگزار می گردد و موضوعات با استفاده از فضاي تعاملي و کارگاهی مورد  بررسي قرار خواهد گرفت.
 مدت زمان کارگاه :  8 ساعت ( یک روز )
 مخاطبین کارگاه:  کلیه معاونین، مدیران و کارشناسان مالی و بانکی
  
شهریه شرکت در کارگاه: . -
ظرفیت کارگاه : حداکثر 30 نفر
 شماره های تماس: 18 الی 42501415