مراحل اجرایی مراحل اجرایی

الگوریتم و مراحل اجرایی درخواست واخذ مجوز"همایش­های ملی و بین­ المللی " 

اقدام  کننده

اقدام

موارد

 

 

 

 

 

 

متقاضی

اخذ مجوز

 

 

 

 

مطالعه

 

 1. مطالعه  بخشنامه های (زیر) مربوط به  ضوابط صدور مجوز همایشهای بین المللی، ملی و استانی

 الف) بخشنامه شماره1 به شماره 54030/200 مورخ 19/10/89(برای دریافت کلیک کنید)

 ب) بخشنامه شماره2 به شماره 31163/90/200 مورخ 6/12/90 (برای دریافت کلیک کنید)

 2. مطالعه راهنمای عمل  اخذ مجوز همایش های ملی و بین المللی (برای دریافت کلیک کنید)

تهیه و تکمیل

 1. تکمیل اطلاعات کاربرگ  اخذ مجوز همایش:(برای دریافت کلیک کنید)

 2. تهیه نامه درخواست صدور مجوز برگزاری همایش

 

 

 

ارسال

 1. نامه درخواست صدور مجوز برگزاری همایش

 2. کاربرگ  تکمیل شده اخذ مجوز   همایش

 3. تصویر اساسنامه و روزنامه رسمی یا مجوز فعالیت متقاضی و درخواست کننده

 4. درخصوص همایش های بین المللی

 الف)- تصویر تفاهم نامه با سازمانهای بین المللی  که  همکاری در  برگزاری همایش ها  به صراحت در آن ذکر شده باشد.

 ب)- تصویر گذرنامه  ی مدعوین

 ارسال موارد فوق  به  دبیرخانه کارگروه ساماندهی همایشها(حداقل 2 ماه قبل از موعد برگزاری) از طرِیق:

 الف ) پست پیشتاز به آدرس: تهران - خیابان کریم خان زند – خیابان استاد نجات اللهی شمالی - شماره 198   طبقه پنجم – مدیریت همایش ها، همکاری های علمی واموربین الملل

  ب) – پست الکترونیک  به نشانی etebarehamayesh@smtc.ac.ir 

دبیرخانه

 

بررسی / امور اداری

 ارزیابی اولیه کاربرگ اطلاعات همایش براساس شاخصهای ارزیابی همایش های ملی و بین المللی

 اعلام نقص مدرک

 ارائه نتایج بررسی اولیه به اعضاء کارگروه ساماندهی همایشها جهت بررسی 

  دعوت از دبیر علمی جهت حضور در جلسه کارگروه

اعضای کارگروه

بررسی /  اخذتصمیم 

 استماع اظهارا ت دبیرهمایش و تصمیم گیری نهایی  درمورد درخواست متقاضی  

دبیرخانه

امور اداری

 اعلام نتیجه نهایی به صورت مکتوب (صدور مجوز/ انجام  اصلاحات  / رد درخواست ) به  متقاضی