مدیران مرکز مدیران مرکز

علی قدیریان

 

عنوان پست سازمانی: مدیر آموزش های حرفه ای تخصصی
محل خدمت : معاونت آموزشی
تلفن : 42501851  
پست الكترونيك : a.ghadirian@smtc.ac.ir 
تلفکس: 42501100

 

سوابق تحصيلي

مقطع تحصیلی رشته دانشگاه محل تحصیل
لیسانس

برنامه ریزی علوم اجتماعی

علامه طباطبایی
سوابق علمی
- مقاله مدیریت موثر وقت (ماهنامه اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی)
- انجام پروژه های زمان تحصیل
 
 
 

سوابق اجرايي

عنوان شغلی زمینه فعالیت محل اشتغال
مدیریت آموزش های حرفه ای تخصصی آموزشی  مرکز آموزش مدیریت دولتی
رئیس گروه آموزش های حرفه ای تخصصی  " مرکز آموزش مدیریت دولتی