مدیران مدیران

حسن نادری

 

عنوان پست سازمانی: مدیر
محل خدمت : مدیریت امور مالی
تلفن : 42501101 
پست الكترونيك :naderi@smtc.ac.ir 
تلفکس: 42501100

 

سوابق تحصيلي

مقطع تحصیلی رشته دانشگاه محل تحصیل
فوق لیسانس

 

مدیریت دولتی

مرکز آموزش مدیریت دولتی

سوابق علمی
مقایسه باورهای فرهنگی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
روش های گردش کار در امور پشتیبانی مرکز آموزش مدیریت دولتی
طراحی سیستم مکانیزه امور مالی ، تدارکات و انبار مرکز آموزش مدیریت دولتی
طرح تفویض اختیار در سطح مدیریت های حوزه معاونت اجرایی مرکز آموزش مدیریت دولتی
طرح تقسیم کار،نمودار جریان کار و جا و مکان در حوزه پشتیبانی

 

سوابق اجرايي

عنوان شغلی زمینه فعالیت محل اشتغال
معاون مدیریت اداری   مرکز آموزش مدیریت دولتی
معاون مدیریت چاپ و  انتشارات   مرکز آموزش مدیریت دولتی
رئیس اداره خدمات و تدارکات   مرکز آموزش مدیریت دولتی