ارتباط با آموزش ارتباط با آموزش

دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش

تلفن : 42501812

پست الکترونیک : Planningoffice@smtc.ac.ir

 

مدیریت آموزش های حرفه ای تخصصی

شماره تلفن و نمابر: 42501852

پست الکترونیک : amozesh@smtc.ac.ir

 

دفتر آموزش های مجازی و تولید منابع چند رسانه ای

تلفن : 22223660

پست الکترونیک :tech@smtc.ac.ir

 

 

نشانی : تهران - خیابان کریم خان زند - خیابان استاد نجات الهی شمالی - شماره 198