تالار گفتگو تالار گفتگو

آموزش

طراحی دوره های آموزشی مبتنی بر نیازهای منطقه ای و استانی

Toggle
به منظور توانمندسازی مدیران و کارکنان در استان‌های مختلف با در نظر گرفتن توانمندی‌های مناطق و برنامه ریزی آموزش‌های مدیریتی در راستای گسترش و تقویت مزیت‌های نسبی و رقابتی فعالیت‌های بخشی بر مبنای این استعدادها ، مرکز آموزش مدیریت دولتی در نظر دارد دوره‌های آموزشی بر مبنای نیازهای منطقه ای و استانی طراحی کند.
با توجه به اینکه دوره‌های آموزشی باید با رویکرد اثربخشی طراحی شود نیازمند پرداختن به آن دسته از دوره‌هایی هستیم که این دوره‌ها منطبق با نیازهای استان یا منطقه باشد. در این راستا به نظر می رسد دفاتر آموزش و پژوهش استانداری‌ها می‌توانند درجه توسعه‌یافتگی استان را مورد مطالعه قرار داده و با توجه به وضعیت توسعه یافتگی استان دوره‌‌های آموزشی را طراحی کنند و نقش دوره‌های آموزشی در استان‌ها در راستای هدایت توسعه استان و سرعت توسعه استان می‌تواند قابل اندازه‌گیری باشد. بنابراین با بهره‌گیری از نقطه نظرات دستگاه‌های اجرایی استان و مطالعه مستندات توسعه‌ای استان(نظیر بررسی کارکردهای برنامه پنجم، سند توسعه استان و بررسی رویکردهای آینده و …) می‌توان دوره‌های آموزشی تخصصی و کاربردی را طراحی کرد.

اعلام نظر در خصوص طراحی دوره های مبتنی بر نیازهای منطقه ای و استانی