نمایش محتوا نمایش محتوا

مهدی امیرصالحی

عنوان پست سازمانی: سرپرست
محل خدمت :  دفتر همایش ها و همکاری های علمی و امور بین الملل 
تلفن : 42501251
پست الكترونيك :  amirsalehi@smtc.ac.ir
نمابر:42501250

سوابق تحصيلي

مقطع تحصیلی رشته دانشگاه محل تحصیل
فوق لیسانس

مهندسی روش های اداری

-
لیسانس

مدیریت صنعتی

 -

سوابق علمی:
 • ارزیابی و داوری مقالات علمی پژوهشی
 • ارایه طرح ها و پروژه های علمی برای سازمان های مختلف
 • تالیف کتاب یافته های مدیریت (جلد 1و 2)

سوابق اجرايي

 • مدیر کل دفتر پژوهش های کاربردی مرکز آموزش مدیریت دولتی
 • مشاور معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و رئيس موسسه عالي آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور(مرکز آموزش مديريت دولتي سابق) و مديرکل حوزه رياست از سال 1373 الي1380 با حفظ سمت:

  • عضو هيئت مديره و حسابرس(بازرس) موسسه چاپ و انتشارات موسسه عالي آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور سال 1374 الي 1380

  • رئيس موسسه زبانهاي خارجي موسسه عالي آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور 1376 الي 1380

 •   عضویت  در شوراها و کمیته های اجرایی و علمی
 • سرپرست اداره کل هماهنگي امور استانها موسسه عالي آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور 1379 الي 138
 • رئيس گروه آمار و اطلاع رساني سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور(با حفظ سمت معاون دفتر)

 • مشاور قائم مقام و معاون اداري مالي و برنامه ريزي سازمان ثبت احوال کشور
 • معاون اداره کل منابع انساني و برنامه ريزي سازمان ثبت احوال کشور
 • مدیر آموزش شرکت خدمات انفورما تيک
 • مدیر منابع انساني و ارتبا طات شرکت خدمات انفورماتيک
 • مشاوردبیرکل شورایعالی ایرانیان خارج از کشور با حفظ سمت 1- مدیر بانک اطلاعات ایرانیان خارج از کشور 2- رئیس دبیر خانه دائمی همایش های داخلی و بین المللی 3- مدیر بخش IT شورایعالی ایرانیان
 • مدير مالي مركز آموزش مديريت دولتي با حفظ سمت سرپرست مديريت منابع انساني مر آموزش مديريت دولتي
 • مدير كل دفتر پژوهش هاي كاربردي مركز آموزش مديريت دولتي