سمینارها و نشست های تخصصی سمینارها و نشست های تخصصی

مدرس کارگاه: دکتر مهدی واعظ از ایرانیان متخصص مقیم امریکا و فارغ­ التحصیل دکترای مهندسی برق و کامپیوتر با گرایش مخابرات از دانشگاه صنعتی جورجیا می­باشد. طی بیست سال گذشته ایشان ضمن کارهایی تحقیقاتی در آزمایشگاه­های Bell آمریکا و همکاری با سازمان جهانی ارتباطات در نوشتن استانداردهای بین المللی، صدها پروژه مرتبط با ارتباطات، فناوری اطلاعات و سیستم­های مدیریتی را مطالعه، طراحی، مدیریت واجرا نموده­ اند.

دکتر واعظ در گذشته در شرکتهای AT&T و لوسنت آمریکا مشغول به کار بوده و سپس شرکتهای مهوا و راهکارهایFemto را تأسیس و مدیریت نموده­اند. ایشان همچنین در گذشته مسئول آزمایشگاه­های دیجیتال  دانشگاه صنعتی جورجیا و استاد مدعو دانشکده برق دانشگاه شریف نیز بوده­ اند.

 
 
 

نشست های تخصصی مشترک با بخش خصوصی نشست های تخصصی مشترک با بخش خصوصی

مدیریت نوین  گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

شماره تماس

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

41872000 3.600.000  1396/09/20


 

(مدیریت راهبردی انرژی (با رویکرد بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف ​

شماره تماس

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

41872000 3.800.000  1396/09/06


 

مدیریت و توانمندسازی بافت های فرسوده، ناکارآمد و زیرساخت های شهری

شماره تماس

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

41872000 3.600.000  1396/07/24


 

مدیریت ترویج و توسعه اقامه نماز

شماره تماس

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری سمینار

41872000 2.000.000 تاریخ برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد


 

کارگاه آموزشی روابط عمومی

شماره تماس

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

88739585 4.500.000  1396/06/05


 

راهکارهای مدیریتی مبارزه با پولشویی

شماره تماس

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

41872000 3.600.000  1396/05/02


 

آینده نگاری روابط عمومی در مدیریت نوین سازمان 

شماره تماس

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

41872000 3.800.000  1396/05/17


 

مدیریت عملکرد در سازمان ها با تاکید بر ارزیابی منابع انسانی

شماره تماس

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

41872000 3.900.000  1396/05/30