سمینارها و نشست های تخصصی سمینارها و نشست های تخصصی

 

نشست های تخصصی مشترک با بخش خصوصی نشست های تخصصی مشترک با بخش خصوصی

آینده پژوهی آموزشی با رویکرد ارتقاء بهره وری

مهلت ثبت نام

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

22914185-7 3.500.000  1396/02/03

 

مدیریت ذهن کودکان با تاکید بر مدیریت مراکز آموزشی

تلفن دبیرخانه اجرایی

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

44205665

3.200.000

 1395/11/27   


 

آینده پژوهی در بازار کار ایران با رویکرد ایده یابی

تلفن دبیرخانه اجرایی

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

44205665

3.700.000

 متعاقبا اعلام خواهدشد   


 

 

سمینار تخصصی بررسی الزامات و راهکارهای پیاده سازی و جایگزینی انرژی های تجدید پذیر به منظور تحقق سهم 20 درصد انرژی در سازمانها

مهلت ثبت نام

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

-

4.100.000

1395/12/17


 

 

سمینار تخصصی مدیریت پدافند زیستی

مهلت ثبت نام

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

-

3.600.000

 1395/11/26   


 

 

سمینار تخصصی مدیریت برنامه ریزی راهبردی شهری بر اساس شاخص های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

مهلت ثبت نام

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

-

3.900.000

 1395/12/03  


 

 

 سمینار ها ونشست های برگزار شده: 

  • سلامت اداری سنجش و برنامه ریزی بهبود سلامت اداری
  •  مدیران موفق و اخلاق حرفه ای
  • سازماندهی و راهبری اجرای برنامه های عملیاتی