سمینارها و نشست های تخصصی سمینارها و نشست های تخصصی

 

نشست های تخصصی مشترک با بخش خصوصی نشست های تخصصی مشترک با بخش خصوصی

سناریونویسی حراستی؛ 

شماره تماس

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

41872000 3.700.000  1396/04/21

 

آینده پژوهی آموزشی با رویکرد ارتقاء بهره وری

تلفن تماس

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

22914185-7 3.500.000  1396/02/03

 

مدیریت ذهن کودکان با تاکید بر مدیریت مراکز آموزشی

تلفن دبیرخانه اجرایی

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

44205665

3.200.000

 1395/11/27   


 

آینده پژوهی در بازار کار ایران با رویکرد ایده یابی

تلفن دبیرخانه اجرایی

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

44205665

3.700.000

 متعاقبا اعلام خواهدشد   


 

 

سمینار تخصصی بررسی الزامات و راهکارهای پیاده سازی و جایگزینی انرژی های تجدید پذیر به منظور تحقق سهم 20 درصد انرژی در سازمانها

مهلت ثبت نام

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

-

4.100.000

1395/12/17


 

 

سمینار تخصصی مدیریت پدافند زیستی

مهلت ثبت نام

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

-

3.600.000

 1395/11/26   


 

 

سمینار تخصصی مدیریت برنامه ریزی راهبردی شهری بر اساس شاخص های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

مهلت ثبت نام

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

-

3.900.000

 1395/12/03  


 

 

 سمینار ها ونشست های برگزار شده: 

  • سلامت اداری سنجش و برنامه ریزی بهبود سلامت اداری
  •  مدیران موفق و اخلاق حرفه ای
  • سازماندهی و راهبری اجرای برنامه های عملیاتی