* *

دومين وبينار آموزشي مولفه هاي بنيادين بهره وري نيروي انساني برگزارشد

وبينار آموزشي مولفه هاي بنيادين بهره وري نيروي انساني با حضور چهره ماندگار پرفسور محمود ساعتچی ، دکتر ملک اخلاق ریاست مرکز و بصورت برخط و سراسری همزمان با دفاتر آموزش و پژوهش استانهای آذربایجان غربی، البرز، چهارمحال وبختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خوزستان، یزد، کهکیلویه وبویراحمد، لرستان، هرمزگان و جمعی از معاونین، مدیران و کارشناسان مرکز آموزش مدیریت دولتی روز دوشنبه 1396/8/1 در سالن جلسات مرکز برگزار شد.

به گزارش دفترریاست، روابط عمومی وهماهنگی اموراستانها؛ دومین وبینارآموزشی مولفه های بنیادین بهره وری نیروی انسانی با هدف آشنایی با مفاهیم بهره وری نیروی انسانی و مولفه های بنیادین آن، مشکلات و موانع پیش رو، مدلها و مدلواره های جدید در زمینه بهره وری نیروی انسانی تدوین شد تا از این طریق مدیران دولتی ضمن فراگرفتن دانش روز،با مولفه های بنیادین بهره وری نیروی انسانی ومدلهای آن مجهز شوند تا هم بتوانند در شکل دادن خط مشی های عمومی در راستای بهره وری نیروی انسانی موثر باشند وهم به گونه ای اثر بخش آنها را اجرا و ارزیابی کنند.

در این وبینارجناب آقای پروفسور ساعتچی به مولفه های بنیادین و اثر گذار در بهره وری نیروی انسانی اشاره کرده و علل پایین بودن بهره وری در سازمان ها را عدم توجه به این مولفه ها عنوان کردند. ایشان سپس مدلواره جامع و بومی بهره وری نیروی انسانی در ایران را تشریح و لایه های مختلف درمحیط داخلی و محیط خارجی اثر گذار بر مدل را توضیح دادند.

در بخش دوم این وبینار ابتدا به پرسشهای مدیران مراکز استانی به صورت آنلاین و برخط توسط استاد پاسخ داده شد و سپس ادامه بحث مدل جامع وبومی بهره وری نیروی انسانی توسط ایشان انجام گردید.


First First First First First First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار