* *

برگزاري دوره آموزشي حقوق شهروندي در نظام اداري
دوره آموزشي حقوق شهروندي در نظام اداري در شرکت شهرک‌هاي صنعتي تهران وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور استاد سرکارخانم دکتر الهام امين‌زاده توسط مديريت آموزش هاي حرفه اي تخصصي مرکز برگزار شد"

به‌منظور اجرایی نمودن تصویب نامه شماره 1127128 مورخ 28/12/1395 شورای عالی اداری و دستور ریاست محترم جمهوری به تمامی دستگاه­ها در خصوص آموزش‌های مربوط به حقوق شهروندی، دوره آموزشی «حقوق شهروندی در نظام اداری» با حضور استاد سرکار خانم دکتر الهام امین‌زاده دستیار سابق رئیس جمهور در زمینه حقوق شهروندی، برای کارکنان و مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی تهران وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سالن آمفی تاتر این شرکت برگزار شد.

خانم دکتر الهام امین‌زاده «حقوق شهروندی» را در دایره حقوق عمومی معرفی نمودند و خاستگاه حقوق شهروندی را در قوانین بالادستی کشور برشمردند.

 همچنین ایشان در این دوره آموزشی از انتشار کتاب حقوق شهروندی خبر داد.

خانم دکتر الهام امین‌زاده یادآور شدند: قواعدی در کشور وجود دارد که رابطه قدرت و شهروندان را تنظیم می‌کند و این قواعد برای جلوگیری از تعرض به حقوق شهروندان تنظیم شده است، وی افزود:  با وجود قانون اساسی، حقوق عمومی و سایر قوانین بین‌المللی، حقوق شهروندی در منشور قوانین کشور جایگاه ویژه خود را دارد.

      دستیار سابق رئیس جمهور در زمینه حقوق شهروندی ادامه داد: این قوانین با یکدیگر هم‌پوشانی دارند اما هدف تمام آن‌ها محدود کردن قدرت حاکمیت است.

 وی تأکید کرد: دولت موظف است که قوانین حقوق شهروندی را رعایت کند.

استاد الهام امین‌زاده سیاست‌ها و برنامه‌هایی که میان مسئولین نهادینه می‌شود را ابزار اجرای حقوق شهروندی دانست و گفت: حقوق شهروندی منشوری است که در هرم قانونی کشور به‌ترتیب پس از قانون اساسی در سند چشم‌انداز و همچنین سیاست‌های کلی نظام نیز قرار می­گیرد.

 


First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار