* *

لغو هزینه بررسی مدارک مربوط به اخذ مجوز همایش های ملی وبین المللی

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان اخذ مجوز همایش های ملی وبین المللی می رساند؛

با توجه به دیدگاه های جناب آقای مهندس جمشید انصاری معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری واستخدامی کشور ونیز رهنمودهای جناب آقای دکتر ملک اخلاق رئیس محترم مرکز آموزش مدیریت دولتی  از مورخ دوم شهریور ماه سال جاری مقارن با آغاز هفته دولت ،

هزینه بررسی مدارک مربوط به اخذ مجوز همایش های ملی وبین المللی

به مبلغ 5/000/000 ریال لغو می شود.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار