* *

تقدیراز همکاران بازنشسته سال 1395 توسط ریاست مرکز آموزش مدیریت دولتی

مراسم تقدیرازبازنشستگان مرکز در سال 1395 با حضوردکتر ملک اخلاق ریاست مرکز آموزش مدیریت دولتی روز دوشنبه 96/4/19 در دفتر ریاست برگزار گردید. 

به گزارش دفتر ریاست، روابط عمومی و هماهنگی امور استانها؛  این مراسم به منظور تقدیر و تجلیل از همکاران بازنشسته از جمله: آقایان محسن سیفیه، حسن امامی، خلیل عبداللهی مشایی، ناصر خداوردیخانی برگزار شد.

دکتر ملک اخلاق ریاست مرکز؛ ضمن تجلیل، مراتب قدردانی خود را از تلاش های ارزنده و سازنده همکاران بازنشسته که در سالیان متمادی عمر خود را در راستای اهداف نظام اداری کشور بویژه در مرکز آموزش مدیریت دولتی داشته اند ابراز نموده و افزودند؛ این عزیزان باکوله باری ازتجارب سرمایه های انسانی جامعه می باشند و بازنشستگی به معنای پایان راه نیست بلکه تجربیات این عزیزان باید همواره راهگشای فعالیت های دیگرکارکنان در مرکز باشد.

ایشان تعامل و انتقال تجربه بازنشستگان را بسیار حائز اهمیت دانسته و خواستار برگزاری جلسات هم اندیشی سالانه شدند تا  بازنشستگان محترم در روند آخرین  فعالیت های مرکز قرارگیرند.

درپایان مراسم از بازنشستگان مرکز آموزش مدیریت دولتی با اهداءلوح قدردانی وهدیه تقدیرگردید.

 


First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار