* *

برگزاري اولین همایش ملی تعالی خدمات عمومی همزمان با روز جهانی خدمات عمومی سازمان ملل متحد با حضور رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور

اولین همایش ملی تعالی خدمات عمومی، همزمان با روز جهانی خدمات عمومی سازمان ملل متحد با حضور مهندس انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، دکتر ملک اخلاق رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی، پرفسور الوانی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی  ، دکتر سلیمی رییس دانشگاه علامه طباطبایی ، دکتر امین زاده دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی و جمعی از اساتید حوزه مدیریت روز دوشنبه 13تیر ماه 96 در سالن همایش های دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی برگزارشد.

مهندس انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در این همایش، ضمن تشریح ارایه کارها و خدمات تعالی در کشور ، آنرا بعنوان تکالیف حاکمیتی دانسته و افزود؛ تلاش شده است حجم دخالت و تصدی کاهش یابد.

وی تصریح کرد در حال حاضر از مجموع 18 وزارتخانه اکنون حدود 12 وزارتخانه بصورت مستقیم در عرصه خدمات عمومی فعالیت می کنند و این حجم آمار را نشان از توجه دولت به  مردم و خدمات عمومی دانست.

معاون رییس جمهور با اشاره به اینکه نظریه خدمات عمومی بخشی از حقوق اداری است، این  اصول را شامل : امکان بهره مندی و برابر آحاد مردم، استمرار و تداوم، روز آمد بودن خدمات عمومی، تقدم خدمات عمومی بر سایر وظایف دولت و پنجم رایگان بودن خدمات عمومی برشمرد.

گفتنی است این همایش به همت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی با حضور چهره های علمی و اجرایی کشور و همچنین دانشجویان و کارشناسان حوزه مدیریت برگزار شد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار