* *

نشست صمیمی مهندس انصاری معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری استخدامی کشور با همکاران مرکز آموزش مدیریت دولتی

نشست صمیمی مهندس انصاری معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری استخدامی کشور با همکاران مرکز آموزش مدیریت دولتی روز یکشنبه 96/4/11 با حضور دکتر ملک اخلاق ریاست مرکز، پرفسور الوانی ، مشاورعالی ریاست، معاونین ، مدیران و کارکنان در سالن اجتماعات مرکز برگزار شد.

به گزارش دفتر ریاست، روابط عمومی و هماهنگی امور استانها؛  مهندس انصاری، رییس سازمان اداری استخدامی کشور ،ضمن تشریح چالشهای نظام اداری، راه حل برون رفت از این مشکلات را در کار بست علمی نظریه های مدیریت در نظام اداری دانسته و افزودند؛ مهمترین نکته قابل اتکاء در نظام اداری مدیریت دانش سازمانی است که خلاء آن قابل ملاحظه می باشد.

رییس سازمان اداری استخدامی کشور ضمن بیان چشم انداز و سیاستهای مرکز، مهارت آموزی مدیران دولتی را یک ضرورت مهم دانسته و افزودند؛ سیاستگذاری آموزشهای حرفه ای و توانمند سازی مدیران بخش دولتی می بایست فقط از طریق مرکز آموزش مدیریت دولتی اجرایی شود و نباید توسط موسسات آموزشی و سایر دانشگاههای کشور اجراء شود.

مهندس انصاری در خصوص رویکرد آموزشی اظهار داشتند؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی باید در حوزه آموزش مهارت های مدیریتی برای مدیران دولتی به یک برند و مجموعه خاص تبدیل شود، ایشان با اشاره به  حضور دوازده هزار مدیر میانی که عمدتا نقش سیاستگذاری در سازمانهای خود را بر عهده دارند آموزشهای قبل ، حین و بعد مدیران حرفه ای بخش دولتی را موجب ایجاد سطح مطلوب علمی مناسب در سازمانها دانستند.

رییس سازمان اداری استخدامی کشور  با بیان و تشریح  رویکرد پژوهشی افزودند؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی می تواند از طریق ارائه مدل و الگوی مناسب بومی مدیریت دانش،  نقش مهمی در مستند سازی تجارب مدیران  دستگاههای اداری کشور را ایفا نماید.

مهندس انصاری؛ جذب هیات علمی ، توانمند سازی کارکنان و تغییر رویکرد مرکز را از جمله مهمترین اقدامات آینده و پیش روی مرکز دانستند.

پیش از سخنان مهندس انصاری ، دکتر ملک اخلاق رییس مرکزآموزش مدیریت دولتی، با تحلیل جایگاه مرکز، بحران های پیش رو را در سه سطح جایگاه ، نوآوری و  اثر بخشی تحلیل کردند و سپس با ارائه گزارش عملکرد و توانمندی ها ی مرکز، برنامه های جاری و توسعه را در حوزه های : کانون ارزیابی، حقوق شهروندی، اقتصاد مقاومتی تدوین منابع علمی ، گزارش های  تحلیلی، طراحی دوره های جدید ، توسعه همکاری های مشترک، برگزاری وبینارهای آموزشی، آموزش موبایلی، همکاریهای بین المللی، روابط با استانها، اجرای سمینارهای و کارگاههای تخصصی تشریح نمودند.

گفتنی است قبل از نشست، پرفسور الوانی مشاور ریاست مرکز، دیدگاههای خود را در خصوص نقش، جایگاه و پتانسیل مرکز به مهندس انصاری ارائه نمودند.


First First First First First First First First First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار