ثبت تجربیات مدیریتی ثبت تجربیات مدیریتی

مقدمه:

بی‌تردید سرعت تحولات تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات، همه جنبه‌های زندگی را تحت الشعاع قرار داده است. بنابراین شایسته است که همه تلاش کنند تا از جنبه‌های مثبت این تکنولوژی بهره گیرند و این تحولات را فرصتی برای بهبود بخشیدن به شرایط زندگی و ارائه راه حل‌های مناسب جهت گسترش دانش بشماریم.
انسان‌ها به دلیل محدودیت ظرفیت ضمیر خودآگاه قادر به حفظ و یادآوری تمامی مطالب نیستند. لذا در بحث انتقال و گسترش دانش و تجربه نیازمند روش‌های دقیق‌تری هستیم که با تکیه بر روش "مستندسازی "می‌توان به این هدف دست یافت. در خصوص نظام اداری، مستندسازی تجارب مدیران یکی از روش‌های مطمئن در حفظ و نگهداری دانش و تجربه ارزشمند مدیران که همانا دانش سازمانی است، می‌باشد.


ضرورت و اهمیت:
مدیران کشور به دلیل اشتغالات روزمره امکان/ فرصت آن را ندارند که تجارب خود را براساس یک الگوی از پیش تدوین شده سازماندهی و مستند کنند. لذا به منظور توسعه و پشتیبانی از نظام آموزش مدیران مبنی بر  مدیریت دانش و استقرار پایگاه دانش، این ضرورت احساس شد که طرح مستندسازی  تجربیات مدیران که  جنبه فرهنگ‌سازی ( از آن به عنوان یادگیری سازمانی نیز یاد می‌شود) نیز دارد توسط مرکز اجرا گردد. مرکز در نظر دارد از طریق اجرای طرح مذکور این توانایی را به مدیران دستگاه‌های دولتی بدهد که تجارب قابل استفاده (مثبت و منفی)و دارای ارزش یادگیری را شناسایی و مستند نمایند تا سایر مدیران بتوانند از آن‌ها بهره گرفته، بدون طی مراحل آزمایش و خطا توانمندی لازم را در انجام وظائف و ایفای نقش‌های مدیریتی کسب نمایند.
اهمیت مستندسازی تجربیات مدیران در تهیه روشی است جهت حفظ و نگهداری نمونه‌های موفق راهکارهای مدیریتی و کسب مدل‌های مدیریت و انتقال آنها به عنوان فرصت‌های یادگیری و ممانعت از اتلاف زمان و منابع.


هدف کلی:
مستندسازی تجربیات مدیران سازمان‌های دولتی


سایر اهداف :
- حفظ و مديريت بهينه يکی از مهمترين سرمايه های ملی يعنی دارايی های فکری
- تلفيق بهينه متون کلاسيک آموزشی مديريت با شرايط بومی و ايجاد هم افزايی
-کمک به افزايش دانش مديريت دولتی در سطح ملی
- افزايش اهميت کارراهه مديريتی در سازمانهای دولتی ايران
- ارتقاء آموزش مديريت در بخش دولتی             
- مستندسازی تجارب موفق مديران بخش دولتی و کاهش هزينه های خطا و آزمون
- ايجاد چارچوبی برای مبادله دانش بومی مديريتی بخش دولتی
- کمک به کاهش هزينه ها به علت کاهش راهکارهای مبتنی بر آزمون و خطا
- ايجاد زمينه ای برای افزايش خلاقيت و نوآوری در مديران بخش دولتی
-  کاهش تقليد مديريت محض از ساير کشورها