اخبار اخبار

۶ خرداد ۱۳۹۶
به گزارش دفتر ریاست، روابط عمومی و اموراستانها؛ در تاریخ دوم خرداد ماه  جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر اسماعیل ملک اخلاق استاد دانشگاه و رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی باتفاق تنی چند از معاونین و مدیران مرکز با جناب آقای دکتر سبحان اللهی رئیس محترم دانشگاه خوارزمی و برخی از معاونان ومدیرانشان در محل دانشگاه با هدف امکان سنجی توسعه همکاری های مشترک  تشکیل گردید. ابتدا جناب آقای...
۶ خرداد ۱۳۹۶
در تاریخ 01/ 03/ 1396  ، تفاهم نامه همکاری فیمابین مرکز آموزش مدیریت دولتی و بنیاد  فرهنگی – آموزشی رفاه  توسط جناب آقایان دکتراسماعیل ملک اخلاق ریاست محترم مرکز و دکترناصر باهنر مدیر عامل محترم  بنیاد  فرهنگی – آموزشی رفاه  در دانشکده رفاه  امضاء شد. به گزارش دفتر ریاست، روابط عمومی و هماهنگی امور استانها؛ این تفاهم نامه  با هدف گسترش...
۶ خرداد ۱۳۹۶
در اجرای بند چهارم نظام آموزش کارمندان دستگاه‌های اجرایی کشور موضوع بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/1/1390  و بسترسازی برای اجرای دوره‌های آموزشی  بخشنامه 1091808 مورخ 22/12/1395 با عناوین «منشور حقوق شهروندی» و «حقوق شهروندی در نظام اداری»،  اولین دوره تربیت مدرسان حقوق شهروندی با همکاری امور سلامت اداری، صیانت از حقوق مردم و دبیرخانه هیئت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور...
۶ خرداد ۱۳۹۶
اولین نشست هم اندیشی معاونت سرمایه انسانی و مرکز آموزش مدیریت دولتی  در روز دوشنبه01/ 03 1396  با حضور جناب آقایان  اولیاء معاون محترم سازمان و دکتر ملک اخلاق رئیس محترم مرکز و  روسای امور ، معاونین ومدیران  هردوحوزه  برگزار شد .  در این نشست جناب آقای دکتر ملک اخلاق با اشاره به جایگاه مرکز در ادوار گذشته ، بر ضرورت نوآوری آموزشی و ارزیابی اثربخشی برنامه...
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
در راستای  تاکید ریاست محترم مرکز و به منظور بررسی نحوه همکاریهای فی مابین مرکز آموزش مدیریت دولتی و سازمان اداری واستخدامی در زمینه توسعه دولت الکترونیک، جلسه ایی در تاریخ 19/2/96 با حضور ریاست  محترم مرکز آموزش مدیریت دولتی ، سرکار خانم مهندس بخت جو رییس  محترم امور دولت الکترونیک سازمان  و همکار ایشان جناب دکتر ملیحی ، جناب آقای شکری  مدیرکل محترم دفتر ریاست ، جناب...