نظرسنجی نظرسنجی

به نظر شما دسته بندی اطلاعات در این سایت چگونه است؟

تماس با ما تماس با ما

 

  نشانی : تهران - خیابان کریم خان زند - خیابان استاد نجات الهی شمالی - شماره 198-  کدپستی: 1597935113  

پست الکترونیکی: info@smtc.ac.ir

نام دفتر تلفن

  تلفنخانه :

42501000
دفتر حراست: 42501202

  دفترمعاونت آموزش:

42501801
  دفترمعاونت پژوهش: 42501402

  دفتر معاونت پشتیبانی:

42501502

  دفتر پژوهش های کاربردی:

42501412

  دفتر تدوین و نشر منابع علمی:

42501452

  دفتر آموزش های مجازی :

22223660

  روابط عمومی :

42501211

   فروشگاه کتاب :

42501751

  دبیرخانه :

42501704